Bouwina Kant Fotografie

Privacy Verklaring

Ik ga u uitleggen welke gegevens ik van u vastleg en waarvoor en/of waarom ik deze gebruik en/of nodig heb.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik:

 

Als u me wilt inhuren leg ik gegevens van u vast. Deze gegevens ontvang ik meestal van u zelf via e-mail, of een contactformulier.

 

Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

Voor- en achternaam

Adres- en factuur gegevens 

Telefoonnummer

E-mailadres, website en/of social media profielen

Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch)

 

Waarom ik deze gegevens vastleg? 

Dit is noodzakelijk om 

- met u te communiceren over de door u gevraagde opdracht

- op de afgesproken plaats en tijd te zijn voor de opdracht

-mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van bijv. een belastingdienst

- u te kunnen bellen of e-mailen

 

Hoe lang bewaar ik uw gegevens.

Persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk is. 

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens verkoop ik niet aan derden, deze zal ik enkel en alleen verstrekken aan derden als dit echt noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe beveilig ik uw gegevens

De bescherming van uw gegevens neem ik zeer serieus en neem alle voor mij mogelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Verder gebruik ik een beveiligingsprogramma, zoals anti virus programma's en maak ik gebruik van complexe wachtwoorden.

Mocht u toch nog het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan even contact met mij op via bouwinakantfotografie@gmail.com

 

 

  ​